top of page

Reiki healing

Reiki healing är en holistisk behandlingsmetod, som utgår från att kropp och sinne är en helhet. Det är en mjuk och effektiv behandlingsmetod vid till exempel stress, ångest, smärta samt fysiska och mentala spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser. 

Reiki kan ske både med fysisk beröring, utan beröring och på distans. 

Reiki healing (2).png
Reiki healing (5).png

Smärtsamma minnen och trauman lagras i kroppen i form av fysiska spänningar och blockeringar, och genom Reiki healing löser man upp spänningarna och man kan då släppa taget om det som orsakade smärtan från början. 

Under en Reiki session behandlar man hela kroppen oavsett var man har besvär som upplevs begränsat till ett visst område. 

Reiki är dessutom godkänt som friskvård av skatteverket

Reiki healing: Klasser
bottom of page