Samtal

Samtal för dig som behöver ett bollplank, känner dig stressad, nedstämd, vill få ökad självinsikt eller självkänsla, livsstilsförändring, känslohantering eller vill utvecklas. Ett samtal som helt enkelt utgår från dig och dina behov.

 
Gå kvinna i fält

Jag är utbildad behandlingspedagog, bildterapeut och yogalärare. Jag har flera års erfarenhet inom områdena och är utbildad i flera olika metoder, så som

  • KBT (kognitiv beteendeterapi)

  • MI (motiverande samtal)

  • DBT coach (dialektisk beteende terapi)

  • ÅP (återfallsprevention)

  • ART (agression replacement traning)

Du väljer om du vill komma till min mottagning i centrala Hässleholm eller ses via videosamtal. 

  • 60 minuter/800 kr

  • Paketpris 3 samtal 2250 kr (750kr/samtal)

  • Paketpris 5 samtal 3500 kr (700 kr/samtal) 

Läs igenom villkoren före din bokning

Yoga & samtal

Det här är din tid för hela dig, din kropp och ditt sinne. Jag kommer guida dig genom de olika yogapositionera som är anpassade utifrån dig. Med hjälp av props, värme och massage ges du möjligheten att släppa taget om spänningar, både fysiska och känslomässigasom vi sedan samtalar om. 

 
Gå kvinna i fält

En session varar i cirka 1 1,5 -2 timmar per tillfälle
Pris 1 250 kr